Poslovanje

Pružamo usluge :

Marketinga

Oglašavanja na društvenim mrežama

Promidžbe

Financijskog računovodstva

Izrada financijske dokumentacije

Izrada projektne dokumentacije